365 Timing Economic Congress

Wrocław

15-16 października 2018

365 Timing Economic Congress

O Kongresie

365 Timing Economic Congress to koncepcja całościowego podejścia do zagadnień czasu w procesach społeczno-gospodarczych z uwzględnieniem potrzeb jednostki, biznesu, ale też społeczeństwa i państwa. Wszechobecne: ekonomizacja i finansalizacja w procesach gospodarczych same w sobie już nie są wystarczające, rośnie znaczenie właściwego miejsca i czasu w osiąganiu celów.
Kongres ma być w założeniu platformą dla interdyscyplinarnej dyskusji przedstawicieli różnych środowisk oraz wypracowania wniosków, rekomendacji w obszarze znaczenia czasu w rozwoju społeczno-gospodarczym polskich firm, społeczności lokalnych i kraju w wymiarze międzynarodowych czynników przemian, innowacyjności i komercjalizacji badań.
Problematyka spotkań zawierać się będzie w sześciu grupach tematycznych, od gospodarki regionalnej, ekonomię przyszłości, biznes międzynarodowy i marketing, poprzez rosnącą finansalizację procesów gospodarczych, aż do procesów decyzyjnych w wymiarach strategicznym i operacyjnym. Projekt ma ukazać, że Dolny Śląsk, Polska, a także Europa to dla szeroko rozumianego biznesu i jego otoczenia właściwe miejsce we właściwym czasie do realizowania rozwoju w dzisiejszej zglobalizowanej gospodarce.

Głównym prowadzącym kongres jest Roman Młodkowski.

Bilety 365 Timing Economic Congress

Użyj swój kod promocyjny podczas wypełniania formularza.
Jeśli nie posiadasz kodu, skontaktuj się z nami pod nr tel.: 71 736 06 20
lub napisz na adres kongres@dfr.org.pl

365 Timing Economic Congress
cena dla biznesu

Koszt uczestnictwa wynosi:

1395 zł + 23 % VAT

365 Timing Economic Congress
cena dla administracji/uczelni

Koszt uczestnictwa wynosi:

795 zł + 23 % VAT

Grupa Docelowa 365 Timing Economic Congress

icoprzedsiębiorcy

icoinwestorzy

icoprzedstawiciele sektora finansowego

icoorganizacje i zrzeszenia gospodarcze i finansowe, w tym międzynarodowe

icoprzedstawiciele uczelni, naukowcy

icoadministracja publiczna – krajowa i samorządowa

icostudenci

Komitet honorowy kongresu

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

RADA PROGRAMOWA

prof. dr hab. Czesław Zając
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
przewodniczący

prof. dr hab. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Jarosław Witkowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Stanisław Korenik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., Jan Evangelista Purkyně University, Ústí nad Labem
prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Andrzej Klasik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Jerzy Rymarczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Andrzej Graczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Leszek Patrzałek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Dorota Elżbieta Korenik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Jacek Karwowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Jacek Uchman, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Maria Bożena Węgrzyn, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Karol Klimczak, Universidad of Navarra
dr Laura Sierra Garcia, Universidad Pablo de Olavide
prof. dr hab. Alojzy Nowak, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Wojciech Czakon, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Wojciech Dyduch, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Jerzy Niemczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Grażyna Osbert-Pociecha, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Jan Lichtarski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Stanisław Nowosielski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. Winand Dittrich, FOM University of Applied Sciences, Niemcy
prof. dr hab. Małgorzata Janicka, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Edward Molendowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. Mami Okawara, Takasaki City University of Economics, Japonia
prof. dr hab. Ewa Oziewicz, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Tadeusz Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Maciej Szymczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Marzenna Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Witold Kowal, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. Michael Haenlein, ESCP Europe, Berlin, Niemcy
prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Grażyna Światowy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Bogdan Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Jan W. Wiktor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. Gregor Pfajfar, Uniwersytet w Ljubljanie, Słowenia
dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Agenda 365 Timing Economic Congress

Struktura tematyczna Kongresu

(zapraszamy do zgłaszania własnych tematów wystąpień i/lub propozycji publikacji w wybranych sekcjach tematycznych
i modułach problemowych zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej):

I sekcja tematyczna

Temat: Timing jako wyzwanie dla współczesnych gospodarek krajowych, regionalnych i lokalnych

 • Wyścig gospodarek opartych na wiedzy
 • Czas Wielkich – znaczenie metropolii
 • Rozwój obszarów pozametropolitalnych
 • Rozwój strategiczny i operacyjny w wymiarach krajowym, regionalnym i lokalnym
 • Partycypacja społeczna we współczesnych gospodarkach
 • Interwencjonizm publiczny a wolny rynek – granice i czas oddziaływania
 • Timing w polityce regionalnej i lokalnej

II sekcja tematyczna

Temat: Finanse przedsiębiorstw przez pryzmat czasu

 • Czas jako determinanta decyzji inwestycyjnych w start-upy
 • Źródła finansowania przedsięwzięć gospodarczych
 • Asymetria informacji jako niedoskonałość na rynkach finansowych
 • Otoczenie prawne a perspektywa inwestycyjna
 • Wycena przedsiębiorstwa a decyzja inwestycyjna
 • Rynki kapitału w skali mikrosekund

III sekcja tematyczna

Temat: Czas i biznes: wymiar globalny

 • Biznes w czasach globalizacji 4.0
 • Znaczenie i proces zarządzania czasem
 • Analityczne i impulsywne planowanie rozwoju MŚP i start-up
 • W stronę juana, złota i kryptowalut? Nowe wymiary finansów międzynarodowych
 • Biznes w multikulturowych społeczeństwach
 • Przedsiębiorczość międzynarodowa w ujęciu makro-, mezo- i mikro w globalnej ekspansji
 • Innowacyjność i czynnik czasu w międzynarodowych łańcuchach dostaw

IV sekcja tematyczna

Temat: Czas jako determinanta procesów decyzyjnych

 • Czas jako źródło okazji strategicznych
 • Czas w zarządzaniu projektami inwestycyjnym
 • Elastyczność a trwałość – paradoks współczesnego zarządzania
 • Zarządzanie czasem w przedsiębiorstwach sektora MSP
 • Strategie efektywnego zarządzania czasem
 • Horyzont procesów decyzyjnych

V sekcja tematyczna

Temat: Marketing we współczesnych gospodarkach

 • Zmiany w zachowaniach konsumentów
 • Rola CSR we współczesnych gospodarkach
 • Zmiany paradygmatu marketingu
 • Wirtualizacja marketingu a kompresja czasu i przestrzeni
 • Innowacje w marketingu
 • Zarządzanie informacją – Market Intelligence
 • Działalność marketingowa na rynkach międzynarodowych

VI sekcja tematyczna

Temat: Ekonomia przyszłości

 • Timing w gospodarce cyfrowej
 • Asynchroniczność interakcji – działania podmiotów ekonomicznych w warunkach oderwania od miejsca i czasu
 • Preferencje rynkowe w dobie „niezasypiających” rynków
 • Nowa wizja wzrostu gospodarczego a zasoby naturalne
 • Innowacje, wiedza i zasoby ludzkie w kontekście timingu
 • Timing a regulacja rynku
 • Sztuczna inteligencja – rewolucja w gospodarce
 • Problem robotyzacji w gospodarce zagrożenie czy szansa

Partnerzy

Partner Tłumaczeń

Partner Techniczny

Patronat Medialny

Organizatorzy

Informacje Logistyczne

Haston City Hotel
ul. Irysowa 1-3
51-117 Wrocław
71 322 55 00
hotel@haston.pl

Do wejścia na przestrzeń konferencyjną upoważnia identyfikator, który
należy odebrać na rejestracji (poziom 0).

Rezerwacja noclegów
pokój jednoosobowy ze śniadaniem – 255 zł z VAT
pokój dwuosobowy ze śniadaniem – 305 zł z VAT
Na stronie:

www.haston.pl

button „SPRAWDZ DOSTEPNOSC” -> button „WPROWADZ KOD”
hasło: TEC365
* Pokoje będą proponowane w miarę dostępności.

Szatnia znajduje się na poziomie 1.

Parking
→ Hotel nie prowadzi rezerwacji miejsc parkingowych
→ Koszt parkingu: 2,00 PLN z VAT/1h lub 20,00 PLN z VAT/doba