365 Timing Economic Congress

Wrocław

21-22 listopada 2019

365 Timing Economic Congress


O Kongresie

365 Timing Economic Congress to koncepcja całościowego podejścia do zagadnień czasu w procesach społeczno-gospodarczych z uwzględnieniem potrzeb jednostki, biznesu, ale też społeczeństwa i państwa. Wszechobecne: ekonomizacja i finansalizacja w procesach gospodarczych same w sobie już nie są wystarczające, rośnie znaczenie właściwego miejsca i czasu w osiąganiu celów.
W tym roku mówiliśmy o megatrendach w perspektywie gospodarczej do 2035 roku. O nowych dziedzinach gospodarki, narastającej innowacyjności, wypieraniu tradycyjnych sektorów przez nowe, których jeszcze dzisiaj nie potrafimy przewidzieć. O rozwoju świata internetowego. O wyzwaniach ekologicznych i społecznych. Dyskutowaliśmy także o miejscu człowieka we współczesnej gospodarce. Jak postęp techniczny zmienia społeczeństwa? Co zamiast ekonomii dzielenia się? Jak wpływają oczekiwania ludzi na politykę państwa?
Podczas Kongresu stworzyliśmy specjalną strefę networkingową pod nazwą: Level Up! Innowacja i Inspiracja. To przestrzeń przedsiębiorczej aktywności, w której spotkali się uczestnicy kongresu zainteresowani bezpośrednią wymianą poglądów i idei.
Podczas Kongresu bez wątpienia sprawdziła się formuła konferencji – zaproszenie do dyskusji przedstawicieli różnych środowisk: nauki, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, administracji publicznej i mediów.
Zapraszamy do odwiedzenia zakładki RELACJA. Publikujemy tam materiały z tegorocznego Kongresu, jak również wspomnienia z ubiegłorocznej jego edycji.

Grupa Docelowa 365 Timing Economic Congress

icoprzedsiębiorcy

icoinwestorzy

icoprzedstawiciele sektora finansowego

icoorganizacje i zrzeszenia gospodarcze i finansowe, w tym międzynarodowe

icoprzedstawiciele uczelni, naukowcy

icoadministracja publiczna – krajowa i samorządowa

icostudenci

Komitet honorowy kongresu

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

RADA PROGRAMOWA

Przewodniczący Rady Programowej

prof. dr hab. Czesław Zając
Dziekan Szkoły Doktorskiej,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Jarosław Witkowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Stanisław Korenik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., Jan Evangelista Purkyně University, Ústí nad Labem
prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Andrzej Klasik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Jerzy Rymarczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Andrzej Graczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Leszek Patrzałek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Dorota Elżbieta Korenik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Jacek Karwowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Jacek Uchman, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Maria Bożena Węgrzyn, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Karol Klimczak, Universidad of Navarra
dr Laura Sierra Garcia, Universidad Pablo de Olavide
prof. dr hab. Alojzy Nowak, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Wojciech Czakon, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Wojciech Dyduch, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Jerzy Niemczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Grażyna Osbert-Pociecha, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Jan Lichtarski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Stanisław Nowosielski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. Winand Dittrich, FOM University of Applied Sciences, Niemcy
prof. dr hab. Małgorzata Janicka, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Edward Molendowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. Mami Okawara, Takasaki City University of Economics, Japonia
prof. dr hab. Ewa Oziewicz, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Tadeusz Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Maciej Szymczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Marzenna Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Witold Kowal, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. Michael Haenlein, ESCP Europe, Berlin, Niemcy
prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Grażyna Światowy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Bogdan Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Jan W. Wiktor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. Gregor Pfajfar, Uniwersytet w Ljubljanie, Słowenia
dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Komitet Organizacyjny

Marek Ignor
prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UEW
Prodziekan ds. Kształcenia
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Organizatorzy