Agenda

Program Kongresu

Główny prowadzący kongres: Roman Młodkowski

DZIEŃ 1

9:00-10:00 rejestracja uczestników konferencji

Główny prowadzący kongres: Roman Młodkowski

10:00-10:15 oficjalne otwarcie kongresu

10:15-10:30 wystąpienie Gościa Specjalnego

10:30-12:00 sesja główna:

Temat:

Megatrendy w perspektywie gospodarczej do 2035 roku.
Uczestnicy debaty będą starali się odpowiedzieć na następujące pytania:
 1. Jak oddziałują megatrendyna podejmowanie decyzji przez ludzi/organizacje (państwa, przedsiębiorstwa, społeczeństwa, rynki, itd.)?
 2. Kto wytycza megatrendy na świecie?
 3. Jak wyobrażamy sobie polską gospodarkę w kontekście megatrendów do 2035 r. ?

Moderacja: Roman Młodkowski

12:00-13:00 1 piętro: Level Up! Innowacja i Inspiracja

13:00-15:30 1 piętro: Networking

13:00-14:15 I część składająca się z 2 równolegle prowadzonych paneli

Długoterminowa perspektywa decyzyjna
gospodarek krajowych
 1. Jaka powinna być rola państwa w rozwoju przedsiębiorczości ?
 2. W jaki sposób polityka gospodarcza powinna inspirować nowe gałęzie przemysłu, usług i produktów ?
Długoterminowa perspektywa decyzyjna
finansowania przedsiębiorstw
 1. Jak akumulować polski kapitał dla rozwoju polskiego biznesu?
 2. Czy polityka długoterminowych niskich stóp procentowych przyczynia się do efektywnego rozwoju przedsiębiorczości?

14:15-15:30 II część składająca się z 2 równolegle prowadzonych paneli

Długoterminowa perspektywa decyzyjna
gospodarek regionalnych
 1. Jakie uwarunkowania są kluczowe dla długoterminowej perspektywy decyzyjnej w gospodarkach regionalnych?
 2. Jaki jest wpływ biznesu globalnego i rodzimego na gospodarki regionalne?
Długoterminowa perspektywa decyzyjna
przedsiębiorstw
 1. Jakie wyzwania niesie ze sobą rynek pracy?
 2. Na ile inwestycje, a na ile innowacje?

15:30 obiad

20:30-00:00 uroczysty bankiet

DZIEŃ 2

9:00-10:00 rejestracja uczestników konferencji

10:00 przywitanie

10:00-11:30 sesja główna:

Człowiek jako wyzwanie dla współczesnych gospodarek.
Uczestnicy debaty będą starali się odpowiedzieć na następujące pytania:
 1. W jakim zakresie megatrendy dotyczące poprawy jakości życia wpłyną na efektywność gospodarek?
 2. Jaki wpływ mają zmiany warunków klimatycznych na społeczeństwa i gospodarki?
 3. Czy swoboda w zakresie migracji ludności jest korzystna dla gospodarek?

Moderacja: Roman Młodkowski

11:30-12:30 1 piętro: Level Up! Innowacja i Inspiracja

12:30-15:00 1 piętro: Networking

12:30-13:45 I część składająca się z 2 równolegle prowadzonych paneli

Człowiek jako wyzwanie
dla współczesnej gospodarki krajowej
 1. Jak redystrybuować dochody?
 2. Jak wpływają oczekiwania ludzi na politykę państwa?
Człowiek jako wyzwanie
dla ekonomii przyszłości
 1. Jak postęp techniczny zmienia społeczeństwa?
 2. Co zamiast ekonomii dzielenia się?

13:45-15:00 II część składająca się z 2 równolegle prowadzonych paneli

Człowiek jako wyzwanie
dla przedsiębiorstwa
 1. Jak zmieniają się role w zespołach w różnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa?
 2. Jak kształtować liderów?
Człowiek
jako konsument
 1. Jakie mamy oczekiwania wobec państwa, samorządu, instytucji i organizacji oraz przedsiębiorstw?
 2. Co jest ważniejsze, sprzedaż czy budowanie długoterminowej relacji z Klientem?

15:00 obiad

Level Up! Innowacja i Inspiracja

21-22 listopada - specjalna strefa kongresowa (zlokalizowana na I piętrze)

Podczas 365 Timing Economic Congress stworzymy specjalną strefę networkingową pod nazwą Level Up! Innowacja i Inspiracja. Będzie to przestrzeń przedsiębiorczej aktywności, w której spotkają się uczestnicy kongresu zainteresowani bezpośrednią wymianą poglądów i idei.

Tak zaaranżowaną i moderowaną strefę udostępnimy studentom, przedsiębiorcom, inwestorom, naukowcom, ekspertom, przedstawicielom instytucji otoczenia biznesu, mediów, samorządów i administracji państwowej. W bezpośrednich rozmowach podzielą się oni swoimi doświadczeniami i pomysłami. W strefie zorganizujemy warsztaty oraz prezentacje obrazujące trudną drogę, którą przechodzi się od pomysłu do sukcesu w biznesie. Swoje prezentacje przedstawią między innymi finaliści konkursu na najciekawsze pomysły startupowe, który organizujemy z dolnośląskimi uczelniami.

Liczymy na to, że Level Up! Innowacja i Inspiracja stanie się motywem przewodnim nowych pomysłów. Jesteśmy przekonani, że networkingowy i warsztatowy charakter tego dwudniowego spotkania nada całemu kongresowi wymiar praktyczny - z korzyścią dla wszystkich jego uczestników.