Media

Akredytacja

Akredytacja uprawnia dziennikarzy, fotoreporterów, członków ekip TV do:

  • udziału w sesjach ogólnych i panelach tematycznych Kongresu
  • indywidualnych rozmów z prelegentami po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania

Warunkiem ubiegania się o akredytacje dziennikarską jest wysłanie zgłoszenia akredytacyjnego do dnia 19.11.2019 roku, zawierającego:

  1. Nazwę redakcji
  2. Imię i Nazwisko
  3. Funkcję/Stanowisko (dziennikarz, fotoreporter, członek ekipy TV)
  4. Telefon
  5. E-mail

Zgłoszenie należy przesłać na adres: rzecznik@dfr.org.pl

Kontakt z biurem prasowym: Waldemar Chudziak, rzecznik@dfr.org.pl, tel.: +48 605 434 402