365 Timing Economic Congress

Wrocław

17 maja 2022

365 Timing Economic Congress


O kongresie

Wydarzenie 365 Timing Economic Congress to organizowane wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Dolnośląski Fundusz Rozwoju, w ramach partnerstwa strategicznego z Województwem Dolnośląskim, spotkanie przedstawicieli środowisk w trójkącie samorządy-przedsiębiorstwa-nauka w ramach obchodów 75-lecia UEW.

„Bezpieczeństwo energetyczne a zielona gospodarka. Technologia i innowacje jako kluczowe czynniki rozwoju oparte na wiedzy” to hasło przewodnie tegorocznego, jubileuszowego kongresu. Agresja Rosji na Ukranię na wschodzie ukazały istotność obszaru, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne i potrzebę wzmożonych działań w zakresie dążenia do rozwoju zielonej gospodarki.

Od lat 90-tych XX wieku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu prowadzone są badania związane z powstaniem i rozwojem teorii ekonomii ekologicznej. W ramach badań zainicjowanych w tamtym okresie stworzone zostały warunki dla powstania i rozwoju interdyscyplinarnych badań naukowych, które dotykają bezpośrednio współczesnych problemów transformacji energetycznej, dostępności do czystej wody, czy też czystego powietrza.

Racjonalne gospodarowanie tymi zasobami staje się dziś możliwe dzięki współpracy samorządu, przedsiębiorstw i nauki. Na Dolnym Śląsku mamy wiele przykładów takiej udanej współpracy, gdzie UEW jest partnerem i inicjatorem działań. Efektem tych działań jest też podjęcie przez Uniwersytet konkretnych zobowiązań, jako organizacji i społeczności, osiągnięcia neutralności środowiskowej. Przejście na kampusie naszego Uniwersytetu na odnawialne źródła energii i budowanie neutralności środowiskowej staje się pozytywnym świadectwem dla nas samych i naszych Partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego.

W programie kongresu zostaną uwzględnione tematy bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, transformacji energetycznej, odnawialnych źródeł energii, nowoczesnego transportu, czy też finalizacji procesów zielonych inwestycji, przedsiębiorczości ekonomicznej i społecznej proekologicznej, w tym start-upów.

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej w siedzibie Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości inQUBE przy wsparciu Think Tanku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Partnerem kongresu jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju.

Grupa Docelowa 365 Timing Economic Congress

icoprzedsiębiorcy

icoinwestorzy

icoprzedstawiciele sektora finansowego

icoorganizacje i zrzeszenia gospodarcze i finansowe, w tym międzynarodowe

icoprzedstawiciele uczelni, naukowcy

icoadministracja publiczna – krajowa i samorządowa

icostudenci

Komitet honorowy kongresu

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

RADA PROGRAMOWA

Przewodniczący Rady Programowej

dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UEW
Przewodniczący Rady Impakt Dolny Śląsk – Think Tanku
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Roman Kozłowski, Prezes Zarządu, Dolnośląski Fundusz Rozwoju
Agata Bąk-Bakes, Wiceprezes Zarządu, Dolnośląski Fundusz Rozwoju
Krzysztof Górka, Prezes Zarządu, DFR Inwestycyjny
prof. dr hab. Czesław Zając, Dziekan Szkoły Doktorskiej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Jarosław Witkowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Stanisław Korenik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Andrzej Klasik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Jerzy Rymarczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Andrzej Graczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Leszek Patrzałek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Dorota Elżbieta Korenik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Jacek Karwowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Jacek Uchman, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Maria Bożena Węgrzyn, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Karol Klimczak, Universidad of Navarra
dr Laura Sierra Garcia, Universidad Pablo de Olavide
prof. dr hab. Alojzy Nowak, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Wojciech Czakon, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Wojciech Dyduch, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Jerzy Niemczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Grażyna Osbert-Pociecha, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Jan Lichtarski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Stanisław Nowosielski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. Winand Dittrich, FOM University of Applied Sciences, Niemcy
prof. dr hab. Małgorzata Janicka, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Edward Molendowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. Mami Okawara, Takasaki City University of Economics, Japonia
prof. dr hab. Ewa Oziewicz, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Tadeusz Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Maciej Szymczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Marzenna Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Witold Kowal, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. Michael Haenlein, ESCP Europe, Berlin, Niemcy
prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Grażyna Światowy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Bogdan Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Jan W. Wiktor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. Gregor Pfajfar, Uniwersytet w Ljubljanie, Słowenia
dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Komitet Organizacyjny

Roman Kozłowski
Prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Dr Małgorzata Gałecka
Menedżer Impakt Dolny Śląsk – Think Tanku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Organizatorzy