II edycja 365 Timing Economic Congress

365 Timing Economic Congress to koncepcja całościowego podejścia do zagadnień czasu w procesach społeczno-gospodarczych z uwzględnieniem potrzeb jednostki, biznesu, ale też społeczeństwa i państwa. Wszechobecne: ekonomizacja i finansalizacja w procesach gospodarczych same w sobie już nie są wystarczające, rośnie znaczenie właściwego miejsca i czasu w osiąganiu celów.

W trakcie drugiej edycji kongresu mówiliśmy o megatrendach w perspektywie gospodarczej do 2035 roku. O nowych dziedzinach gospodarki, narastającej innowacyjności, wypieraniu tradycyjnych sektorów przez nowe, których jeszcze dzisiaj nie potrafimy przewidzieć. O rozwoju świata internetowego. O wyzwaniach ekologicznych i społecznych. Dyskutowaliśmy także o miejscu człowieka we współczesnej gospodarce. Jak postęp techniczny zmienia społeczeństwa? Co zamiast ekonomii dzielenia się? Jak wpływają oczekiwania ludzi na politykę państwa?
Podczas drugiej edycji Kongresu stworzyliśmy specjalną strefę networkingową pod nazwą: Level Up! Innowacja i Inspiracja. To przestrzeń przedsiębiorczej aktywności, w której spotkali się uczestnicy kongresu zainteresowani bezpośrednią wymianą poglądów i idei.

Podczas drugiej edycji Kongresu bez wątpienia sprawdziła się formuła konferencji – zaproszenie do dyskusji przedstawicieli różnych środowisk: nauki, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, administracji publicznej i mediów.