Agenda

Program Kongresu

9:00-9:30 Rejestracja uczestników kongresu

9:30-10:50 PANEL OTWIERAJĄCY: Wkład nauki w rozwój regionu - Panel Jubileuszowy UEW

W ramach panelu otwierającego zostanie podsumowany 75-letni impakt naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w rozwój Województwa Dolnośląskiego. Wskazane zostaną również wyzwania na przyszłość współpracy UEW z partnerami samorządowymi i biznesowymi zgodnie ze strategią uniwersytetu biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań klimatycznych dla jakości życia społeczeństwa, warunków prowadzenia biznesu i działań aktywizujących inwestycje samorządowe.

Moderator: Jego Magnificencja Prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prelegenci:

• Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego;

• prof. dr hab. Arkadiusz Wójs, JM Rektor Politechniki Wrocławskiej;

• prof. dr hab. Jarosław Bosy, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego;

• prof. dr hab. Eugeniusz Zych, Prorektor ds. badań naukowych, Uniwersytet Wrocławski;

• Piotr Krupa, Prezes Zarządu KRUK S.A;

• Robert Iwan, Dolnośląski Fundusz Rozwoju;

PANELE GŁÓWNE: CZŁOWIEK - PRZEDSIĘBIORSTWA - SAMORZĄDY - GOSPODARKA - NAUKA

11:00-11:55 Panel I: Wyniki raportu dotyczącego kondycji dolnośląskiego ekosystemu startupowego

Jaka jest kondycja dolnośląskiego ekosystemu startupowego? Jaka jest kondycja samych startupów? Jak dolnośląskie startupy oceniają współpracę z instytucjami otoczenia biznesu, jakimi są inkubatory oraz akceleratory?

Moderator: Jan Cendrowski, UEW

Prelegenci:

• Ilona Fałat-Kilijańska, UEW;

• Krzysztof Górka, Dolnośląski Fundusz Rozwoju;

• Maciej Frankowicz, Shape VC;

• Bartłomiej Postek, Funmedia;

• Olga Malinkiewicz, Saule Technologies;

• Stanisław Rogoziński, Satus Starter.

12:00-12:55 Panel II: Bezpieczeństwo energetyczne a zielona gospodarka w aktualnej sytuacji geopolitycznej

Europejski Zielony Ład stanowi obecnie ze względu na bezpieczeństwo energetyczne jedną z najbardziej ambitnych strategii na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu na świecie. Realizacja jego założeń wymaga podejmowania zdecydowanych działań przez rządy poszczególnych państw, a także zaangażowania wielu badaczy, którzy poszukują najbardziej skutecznych rozwiązań i sposobów ich implementacji w gospodarce. Przeciwdziałanie zmianie klimatu wymaga głębokiej transformacji wielu obszarów działalności człowieka i stanowi jednocześnie szansę na zbudowanie nowego modelu gospodarczego, w którym dbałość o środowisko będzie kwestią nadrzędną. Szczególnie dziś bezpieczeństwo energetyczne staje się jednym z najważniejszych wyzwać. Polska oraz inne kraje stoją przed koniecznością transformacji energetycznej i jeszcze szybszego niż do tej pory uniezależnienia się od paliw kopalnych, zwłaszcza importowanych. A sytuacja geopolityczna powinna stanowić dodatkową motywację do przyspieszenia transformacji energetycznej w kierunku energetyki odnawialnej.

Moderator: Andrzej Graczyk, UEW

Prelegenci:

• Bogusława Drelich – Skulska, UEW;

• Piotr Chmiel, Instytut Rozwoju Terytorialnego;

• Bożena Ryszawska, UEW;

• Teresa Marcinów, Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Ekologii i Ochrony Klimatu;

• Piotr Danielski, DB Energy;

• Remigiusz Nowakowski, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych;

• Jerzy Michalak, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

• Adam Węgrzyn, UEW

13:30-14:25 Panel III: Ekonomiczne kompetencje i wiedza dla cyfrowego rozwoju w odbudowie kraju. Technologia i innowacje

Transformacja cyfrowa jest jednym z warunków koniecznych szybkiego rozwoju gospodarczego i budowy nowoczesnego społeczeństwa. Cyfryzacja jest jednym z kluczowych megatrendów, które powinny być uwzględniane w najważniejszych wyzwaniach rozwojowych wszystkich instytucji publiczno-prawnych

Moderator: Artur Rot, UEW

Prelegenci:

• Estera Piwoni-Krzeszowska, UEW;

• Mateusz Wojdyło, ShareP;

• Mateusz Jarzombek, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.;

• Barbara Mróz - Gorgoń, PayEye / UEW;

• Krzysztof Bober, 3M Poland;

• Agnieszka Mąka, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp.zo.o.;

• Andrzej Węgrzyn, Zgorzelecki Klaster Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej.

14:30-15:25 Panel IV: Jak inwestorzy indywidualni patrzą na green deal? Szansa na dobre zyski czy duża niepewność?

European Green Deal jest strategią Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego z uwzględnieniem wyzwań związanych ze zmianą klimatu i wpływem na środowisko naturalne. Wymaga to znacznych inwestycji zarówno ze strony UE i krajowego sektora publicznego, jak i sektora prywatnego. Czy polskie firmy są przygotowane na zmiany wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal)? Czy przedsiębiorstwa zamierzają uczestniczyć w transformacji europejskiej gospodarki? Czy inwestor indywidualny poradzi sobie z zielonymi instrumentami finansowym? A jakie mogą być konsekwencje braku współpracy? Powyższe oraz inne pytania będą podstawą tego panelu.

Moderator: Krzysztof Biegun, UEW

Prelegenci:

• Krzysztof Jajuga, UEW;

• Kornel Dybul, Investsecure;

• Ewa Nowak – Iskra, Bank Gospodarstwa Krajowego;

• Marcin Jednorał, Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.;

• Piotr Krzyżewski, Dolnośląski Fundusz Rozwoju.

• Karol Ciesielski, Woodpecker.co

15:30-16:00 Panel V: Panel rekomendujący i podsumowujący

Moderator: Bogusław Półtorak, UEW

Prelegenci:

• Bartłomiej Nita, UEW;

• Marek Kośny, UEW;

• Marcin Lerner, DOLMED;

• Marek Pasztetnik, Zachodnia Izba Gospodarcza;

• Robert Iwan, Dolnośląski Fundusz Rozwoju